• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

نام فرگرد: فرگرد سوم اصول پایه
تعداد تمرین: 5
تعداد درس: ندارد
تعداد پیام: 12
شماره بخش: 4/5/6/7
شماره صفحه: 115 تا 200

زمان گذراندن دوره: دو ماه
تعداد جلسات مشاوره: چهار دفعه 


کارگاه خودشناسی روانشناسیاين كتاب براي افزايش و گسترش سطح آگاهي و كشف امكانات ذهن و عبور از سطوح عادي آن نوشته شده است. ابتدا بر تمرين تاكيد دارد. توانايي و بصيرت و درك‌تان به طور تصاعدي افزايش مي‌يابد تا جايي كه وجود خود را عميق‌تر درك مي‌كنيد. در اينصورت توان درك اسرار نهفته را بهتر پيدا مي‌كنيد. اين كتاب همانند يك نقشه شما را براي رفتن از سطحي به سطح ديگر راهنمايي مي‌كند تا سرانجام به خودآگاهي و رهايي برسيد. بايد اطلاعات زيربنايي را خوب درك كنيد.
يكي بود يكي نبود ، زير گنبد كبود ، توي اون تنگ غروب در يك محلي ، فرق نمي‎كنه شهر يا روستا مردمي زندگي مي‎كردند. هي ، گوش كن قبل از اينكه ادامه بدهم يه چيزي يادم آمد، اگه گفتي چي؟ .....

هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود ، آن ها شامل مقالاتی هستند.

ورود به سایت