• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

استاندارد هوشمند سازی مدارس

هوشمند سازی مدارسبا توجه به اینکه هوشمند سازی مدارس استاندارد مشخص و تعریف شده‌ای ندارد و بسیار گسترده است، استاندارد هوشمندسازی مدارس در هر کشور،

ادامه مطلب: استاندارد هوشمند سازی مدارس

رمال طلسم ساز دعا نويس

فکر می‌کنید این جمع که در پیاده‌رو کنار جوب ایستادند چه کسانی هستند؟طلسم فالگیر

ادامه مطلب: رمال طلسم ساز دعا نويس

مغایرتهای زمان ما

ما امروزه خانه های بزرگتر اما خانواده‌های کوچکتر داریم؛ راحتی بیشتر اما زمان کمتر.موسسه زايش و بالش

ادامه مطلب: مغایرتهای زمان ما

مرگ تدريجي بياييد امروز خطر كنيم

زندگي واقعي اين زندگي بزودي همه را نابود ميكند

اين زندگي بزودي همه را نابود ميكند و از بين مي‌برد، اگر فوري به خودمان نياييم و از نو آن را نسازيم

ادامه مطلب: زندگي واقعي اين زندگي بزودي همه را نابود ميكند

Translate

Arabic English French German Italian Spanish

ورود به سایتآموزش زبان انگلیسی