• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

آموزش و پرورش كودكان

آموزش و پرورش كودكاندر دوران كنوني آموزش و پرورش كودكان براي پدر مادرها مشكلات فراواني بوجود مي‌آورد.

در نتيجه تناقض عقيده در اين امر مهم بسيار وجود دارد. در قديم يك رشته قوانين و مقررات تربيتي وجود داشت و هر كودكي مي‌بايست خواهي نخواهي از آن پيروي كند . مانند اين كه با ادب و خوش‌اخلاق باشد، هرگز صدايش را بلند نكند، و....
هر مادري آرزويي بالاتر از آن نداشت كه اصول ادب و تربيت را به فرزند خويش بياموزد . وظيفه تنبيه نيز از اختيارات خاص پدر به شمار مي‌رفت كه به هنگام بازگشت از كار بدان عمل مي‌كرد . بايد به راستي گفت اين روش آموزش و پرورش در بسياري از موارد چندان بي‌تأثير نبود اما تنها افرادي كه نيرومند بودند از قدرت بردباري و شجاعت زايدالوصفي بهره‌مند باشند مي‌توانستند جان سالم به در ببرند. اما نبايد فراموش كرد كه به طور كلي اين روش برخورد غالباً افراد را مبتلا به عقده‌هاي گوناگون رواني و بيماري‌هاي علاج‌ناپذير دچار مي‌كند . هميشه پدر مادرها با خودشان مي‌گفتند: چه گناهي مرتكب شده‌اند كه چنين فرزندي نصيبم شده است؟
اما هيچ كدام از آن‌ها از خودشان نمي‌پرسيدند چنين فرزندي چه اشتباهي را مرتكب شده است؟ پدر و مادري به راستي مي‌پذيرفتند اين نابكاري فرزندانشان ناشي از خطاهاي خودشان و يا نتيجه يك روش آموزش و پرورش نادرست بوده است؟
در حقيقت نيز آنان گناهكار نبودند زيرا نمي‌دانستند چه وظيفه‌اي سنگين از لحاظ آموزش و پرورش به فرزندان به عهده دارند. گناه اساسي متوجه اصول اجتماعي بود. همه دوست داشتند كه كودكان آن‌ها به راه راست هدايت شوند اما كدام راه؟ و كدام راست؟
امروز به وضع به كلي دگرگون شده است. البته برخي از خانواده‌ها به دليل اينكه عقده‌اي شده بودند آنچه كه به سرشان آمده بود بر سر فرزندان خود خالي مي‌كردند اما برخي از آن‌ها مي‌پذيرفتند كه دوران رنج و دروغ‌گويي تمام شده است و نتيجه آن معكوس بود؟

كوتاه سخن اينكه جهت رسيدن به يك آموزش و پرورش درست بايد ابتدا آگاهي كامل از وضع كودك داشته باشيم. به نظر من بدون درنظرگرفتن آگاهي اوليه، خط و مشي تعيين كردن براي آموزش و پرورش كاري بيهوده است. يكي از روش‌هايي كه براي به دست آوردن آگاهي اوليه به آن پرداختم، از كانال نقاشي وارد شدم. در اين روش كودكان آزادي مطلق دارد و ديدگاه خودش و همينطور هر آنچه كه در خانواده‌اش وجود دارد را بر روي كاغذ در قالب نقاشي بيرون مي‌ريزد؛ در نتيجه به راحتي مي‌شود خصوصيت روحي و رواني او را شناسايي كرد پس از آن براي او خط و مشي درست را تعيين نمود. شغل، ادامه تحصيل و هرگونه گزينه‌اي كه قرار است در آينده انتخاب كند بسيار راحت شناسايي مي‌شود و او در آينده بهترين را انتخاب مي‌كند بدون اين كه تحميلي براي او صورت پذيرد. به همين منظور با سركار خانم خورشيد فرصتيان استاد نقاشي تصميم گرفتيم اين پژوهش را در مدرسه دبستان علامه طباطبايي انجام دهيم باشد كه خداوند ياريمان كند.

اضافه کردن نظر

خواهش ميكنم ديدگاهي را بپذيريد كه ديدگاه‌هاي ديگر را گرامي مي‌دارد و نقطه نظرهاي ديگر را فقط تحليل ميكند و با آنها بدون پي ورزي (تعصب) روبرو ميشود، زيرا آن نقطه نظري كه به ظاهر اشتباه به نظر مي‌رسد شما را به فكر وا مي‌دارد كه به چشم اندازي درست بيانديشيد؛ پس شما بوسيله اين ديدگاه غلط به سمت نگرشي درست هدايت مي‌شويد. من از شما مي‌خواهم: «اگر نميتوانيد نيكي كسي را مورد ستايش قرار دهيد سكوت كنيد و او را سرزنش نكنيد.» وقتي دو نفر با هم تفاهم ندارند، چطور شما مي‌توانيد بگوييد كه كداميك بد است و كدام يك خوب؟ ستايش نكنيد، محكوم نكنيد، همه چیز اوست...

کد امنیتی
تازه کردن

Translate

Arabic English French German Italian Spanish

ورود به سایت