• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

معرفی خدمات پژوهش

معرفی خدمات پژوهش
خدمات پژوهشی زايش و بالش وظیفه ساماندهی و پیگیری کلیه فعالیت‌های پژوهشی در موسسه را برعهده دارد. همکاری با گروه‌های پژوهشی به منظور ارائه برنامه‌های پژوهشی، انجام امور اداری لازم برای ارائه طرح‌های پژوهشی به مراكز مختلف، پيگیری مراحل اجرایی طرح‌های پژوهشی در موسسه ،تهیه گزارش عملکرد پژوهشی موسسه، اقدامات لازم برای ارتباطات با مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور به منظور توسعه مناسبات پژوهشی و فرهنگی و تبادل دستاوردهای علمی و فرهنگی، فراهم آوردن تسهیلات لازم برای انجام مطالعات و پژوهش‌ها، فراهم آوردن تسهیلات لازم برای شرکت اعضای زايش و بالش‌ در همایشهای داخل و خارج کشور، ایجاد زمینه مناسب و تسهیلات لازم برای گروه‌ها به منظور ارائه خدمات مشاوره‌ علمی، تخصصی و پژوهشی به متقاضیان ، همکاری برای برگزاری گردهمایی‌های علمی، فرهنگی و کارگاه‌های پژوهشی ،ایجاد امکانات برای استفاده اعضا از فرصت‌های مطالعاتی ،طبقه‌بندی و نگهداری سوابق مربوط به همایش و گردهمایی‌های علمی برگزار شده، راه‌اندازی و اداره کتابخانه الكترونيكي و تنظیم قراردادهای پژوهشی و خدمات پژوهشی از فعالیت هایی است که توسط این موسسه بين المللي زايش وبالش انجام می شود.

بايد با ديدي علمي به ماهيت نيازها و آمال انسان پي ببريم و آنگاه با احترامي كه شرط مكتب‌هاي انسان‌گرا و هر فلسفه‌اي است، تامين نيازها و آمال چنين انساني را هدف تعليم و تربيت قرار دهيم. به هيچ عنوان قبول ندارم كه بگويم هر چه من نوشتم درسته و نبايد مطلب ديگري را بخوانيد. هدف از اين برنامه‌ريزي براي خواندن، جهت يك خواننده مجرد و كلي نيست، بلكه براي انساني است زنده و مشخص كه در زمان و مكان معيني قرار دارد و بايد با توجه به مليت و فرهنگ و جوانب ديگر خاص وجود او شناخته شود و پرورش يابد. كتاب زايش و بالش بايد بتواند روحيه همه انسانها، صرفنظر از تعلق آنان به مناطق جغرافيائي يا اقتصادي معين را شناختـه و مشخص كنـد. هيچگونه پي ورزي (تعصبي) نبايد داشت. تمام ديدگاه‌ها را بايد خواند. بدين شكل با روشي كه اتخاذ كردم و از طرفي ساختار كل كتاب را در نظر داشتم، بدين صورت كه محتوي اين كتاب نبايد از جانب اين حقير و منحصراً بر اساس اطلاعات و تجربه‌هايي كه در گذشته بدست آورده‌ام تعيين گردد، بلكه از آمال و تمايل دروني شما سرچشمه بگيرد. براي اينكه آموزش واقعي انجام گيرد و در فرد اثر پايدار بگذارد، بايد كه ابتدا انگيزه دانستن و كشف كردن در شما را بوجود بياورد و همين كه اين انگيزه شكل گرفت شما را ياري كند تا خود را به آن هدف برسانيد و به نحوي بهتر و مفيدتر از كتاب استفاده كنيد. به لطف خداوند مقاله‌ها و كتابهاي مفيدي در اين باب دارم كه در اختيار شما قرار مي‌دهم.
پیگیری برای تدوین برنامه موسسه
در پایان هرسال با همکاری گروه‌ها اقدام به تدوین برنامه سال می‌نمایيم. ابتدا کلیه گروه‌ها برنامه خود را اعلام می نمایند؛ سپس ما برنامه‌ها را در قالب مشخص برنامه سال موسسه تنظیم و در صورت نیاز، با همکاری گروه‌ها اقدام به اصلاح و تکمیل برنامه می‌نمایيم.

Translate

Arabic English French German Italian Spanish

ورود به سایتآموزش زبان انگلیسی