• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

کتاب زایش و بالش

This is a SEO version of کتاب زایش و بالش Page 2
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

موسسسه زايش و بالشنظريه زايش و بالش هزاران سال كه نه بلكه از روز اول خلقت شروع شده . من در جريان امورات باطنى و ذهنى به فكر نوآورى نيستم ، اما به دنبال يك دگرگونى مي‌گردم . چون آن چيزى كه موجود است مرا ارضا نمى‌كند ، تو را هم همينطور ، مدتى همينطور به پريشانى دچار بودم تا كم كم اولين حرف را زدم و نوشتم.

اين كتاب براي افزايش و گسترش سطح آگاهي و كشف امكانات ذهن و عبور از سطوح عادي آن نوشته شده است. ابتدا بر تمرين تاكيد دارد. توانايي و بصيرت و درك‌تان به طور تصاعدي افزايش مي‌يابد تا جايي كه وجود خود را عميق‌تر درك مي‌كنيد. اين كتاب همانند يك نقشه شما را براي رفتن از سطحي به سطح ديگر راهنمايي مي‌كند.
در اين كتاب راهي را مي‌پيماييم كه بر اساس و دوشادوش دانش و پيشرفت آن باشد. دانشي كه در پرتو آن بشر به كشف بسياري از اسرار و رموز جهان كه فكرها را به شگفتي و اعجاب واداشته دست يافته است. همچنين مطالب اين كتاب براساس قواعد عقلي ، فلسفي و متافيزيكي پايه‌ريزي شده است. با برهان و روشي روشن و خلل ناپذير از راه بررسي پديده‌هاي جهان.

FlippingBook page flip extension for Joomla.

ورود به سایت