• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

موضوع جشنواره - ساختار جشنواره

ادواری بودن: این جشنواره به صورت فصلي برگزار می‌شود.
بین‌المللی بودن: جشنواره براي تبادل آراي متفكران، دانشمندان، پژوهشگران، هنرمندان و نهادهاي علمي و فرهنگي زمینه‌های لازم را فراهم می‌آورد، و در جهان معرفي می‌کند و آشنايي پژوهشگران جهان با دستاوردهاي جديد را تسهیل می‌نماید.
شفافیت فرایندها: نوع فعاليت‌ها و فرايند انجام آنها در جشنواره مدون و مصوب شده است تا از اعمال نظرهای غیر علمی پرهيز و بر پايه تصميمات كارشناسي اقدام شود.
جامعیت: در جشنواره عشق و دوستي جنبه‌های مختلف فعالیت‌های پژوهشی مورد توجه قرار گرفته و به همین دلیل برنامه‌های اصلی آن دارای تنوع است. عناوین برنامه‌های اصلی این موضوع را آشکار می‌کند كه جشنواره به اموري فراتر از «آثار پژوهشی» عنايت دارد و تمامي جوانب فعاليت‌هاي پژوهشي را در دستور كار خود قرار داده است.

عدالت در داوری

Translate

Arabic English French German Italian Spanish

ورود به سایت