• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

فرايند انتخاب آثار

فرایند «ارزیابی، داوري و انتخاب» آثار و يا هر فعاليتي طي مراحل زير انجام مي‌گيرد:
گام نخست: دریافت و ثبت آثار
در زمان مقرر براي دريافت آثار، به دبيرخانه جشنواره به تفكيك گروه‌هاي علمي مربوط و بر اساس نام صاحب اثر، ساير اطلاعات مورد نياز فرايند داوري در دفتر و بانك اطلاعات دبيرخانه ثبت مي‌گردد. در اين مرحله به هر اثر، شماره ثبت جداگانه‌اي اختصاص داده شد. اين آثار در واحد ثبت آثار نگهداري و در مراحل مختلف ارزيابي از بانك، خارج و پس از طي مراحل داوري به آن برگشت داده مي‌شود.

گام دوم: پالايش علمي
در مرحلۀ پالایش، گروه علمی آثار و يا فعاليت مربوطه را که به لحاظ شکلی دارای معیارهای اولیه باشند، برای داوری بر می‌گزیند و داوران متخصص آنها را تعیین می‌کنند.

گام سوم: گزينش گروه

در این مرحله، گروهي ديگر پس از بررسی نتایج گام نخست درباره بودن يا نبودن آن اثر يا فعاليت تصمیم‌گیری می‌کنند و آثار «برگزیده» یا «شايسته تقدير» خود را تعیین و فهرست آنها را به همراه پرونده كامل اثر طي نامه رسمي به دبیر جشنواره معرفی می‌کنند.

تدارک امور ارزیابی آثار پژوهشی
دبيرخانه جشنواره با محور قراردادن اصول قانون‌مداري، امانتداري، دقت و رعايت معيارهاي علمي و فني به منظور انجام بي‌طرفانه و موفقيت‌آميز فرايند داوري و ارزيابي آثار، فعاليت‌هاي اجرايي هر يك از گروه‌ها را به كارشناساني مي‌سپرد كه علاوه بر قابليت‌هاي پايه، براي اين موضوع در اين دوره جشنواره، آموزش ديده باشند.

Translate

Arabic English French German Italian Spanish

ورود به سایتآموزش زبان انگلیسی