• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

نام فرگرد: فرگرد اول روش خواندن فرگرد دوم یکی بود یکی نبود
تعداد تمرین: ندارد
تعداد درس: ندارد
تعداد پیام: ندارد
شماره بخش: -
شماره صفحه: 1 تا 74

زمان گذراندن دوره: آزاد
تعداد جلسات مشاوره: چهار دفعه 

کارگاه خودشناسی روانشناسیهرگز نمي‌توان بدون يك روش خواندن مناسب و پويا، به هدفهاي بزرگ دست يابيد. روشي را كه توصيه مي‌شود با همه ابعاد و جوانب گوناگون آن را با ديدي تازه و فارغ از پيش‌داوري‌ها به دقت بخوانيد و به آن عمل نماييد. رسالت چنين روشي براي فرا گرفتن بهتر اين كتاب، پروراندن انسان پرسش‌جويي است كه مي‌خواهد از قيدهاي بي‌شمار و گوناگون وجودي‌اش رها گردد، راه تكامل همه جانبه‌ي خود را هموار سازد، به رموز فردي و اجتماعي خود و دنياي متغيري كه در آن زندگي مي‌كند تا آنجا كه ممكن است آشنا شود. با دنيا و انسانهايش مرتبط گردد، زندگي دهد، زندگي كند و زندگي خود و ديگران را با عشق و دانش شكوفا سازد. اما مقصود از انسان چيست؟ و آيا اساساً مي‌توان معيارهايي عيني براي پرورش انسان و شكوفا ساختن وجود او در نظر گرفت؟ فراموش نکنید این کلاس رایگان است؛ مگر اینکه بخواهید به کلاس بعدی بروید، آنگاه هزینه کلاس پیشین را می‌پردازید. برای آگاهی بیشتر حتمن این صفحه را بدقت بخوانید. این کلاس سه قسمت میباشد.

عنوان نویسنده کلیک ها
كلاس نخست - قسمت 1 زايش بالش نوشته شده توسط داوود نصیری 4355
كلاس نخست - قسمت 2 روش خواندن نوشته شده توسط داوود نصیری 1596
كلاس نخست - قسمت 3 یکی بود یکی نبود نوشته شده توسط داوود نصیری 3034

ورود به سایت