• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

خودشناسی موسسه بين المللي زايش و بالش - اهداف آموزش

هدف اساسی آموزش زايش و بالش، کمک به سر و سامان دادن زندگی

 

اهداف آموزش: هدف اساسی آموزش زايش و بالش، کمک به سر و سامان دادن زندگی جهت نیل به مقاصد اصلی‌تان می‌باشد آموزش زايش و بالش به معنای سرمایه‌گذاری بر روی خودتان به منظور قادر ساختن شما برای عملکرد بهتر و قدرت استفاده بهتر از توانایی‌های طبیعی خودتان می‌باشد. یکی دیگر از نكته‌هاي بسیار مهم آموزش زایش و بالش عملکردگرا بودن آن است به این منظور که:
به منظور نزدیک کردن شما با قوانین موجود در جهان هستی، نیازهای آموزشی شما را تعیین و مشخص نموده و آموزش مؤثر و متناسب را برای شما فراهم کرده است. یک قسمت مهم از فرایند آموزش عملکردگرا نمایش نموداری مهارت‌های کلیدی و مهم است. این مهم باعث می‌شود که شما خودتان را مورد آزمایش ارزیابی قرار دهید. عملکرد خودتان را با استانداردهای مورد انتظار یک انسان کامل و با تجربه در شرایط یکسان مقایسه کنید.

Translate

Arabic English French German Italian Spanish

ورود کاربرانورود به سایت