• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

خودشناسی موسسه بين المللي زايش و بالش - فلسفه آموزش

اين آموزش شما را قادر می‌سازد که مطالعه فرهنگ و قوانین طبیعیچنانچه با دید مثبت به آموزش زايش و بالش بنگرید در می‌یابید که در جهانی از کمبود مهارت‌ها زندگی می‌کنید. فراموش نکنید: سودهاي محسوس و نامحسوس آموزش، هزینه‌های آموزش را توجیه و آن‌ها را تعديل می‌نماید. (با توجه به اينكه اين آموزش براي شما هميشه رايگان است)

نیاز به استراتژی آموزش از ‌نظر مهارت‌ها، سطح دانش، سطح صلاحیت شما و با توجه به نیاز شرایط زندگیتان مستلزم صرف زمان طولانی و بلند مدت است. فلسفه آموزش زايش و بالش تأکید می‌کند که آموزش و گسترش باید یکی از قسمت‌های به هم پیوسته فرایند مدیریت زندگی شما باشد.
فلسفه آموزش باید به این نکته تأکید کند که آموزش‌های موجود باید به منظور به عمل واداشتن شما، شامل آموزش‌های عملی و فعالانه باشد. اهداف هر برنامه یا رخداد آموزشی باید بر طبق واژه‌های قابل تحویل و قابل قبول توصیف شود و به این ترتیب شما قادر خواهید بود بعد از آموزش آنچه خدا از شما مي‌خواهد آن را انجام دهید و به اهدافی که می‌خواستید برسيد. فراموش نکنید نیازهایی که آشکار می‌گردد تمام نیازهای یادگیری قابل پیش‌بینی نیستند و شما باید یک فلسفه توسعه مداوم آموزش را در مسیر زندگیتان پرورش دهید.

هرگز نمي‌توان بدون يك روش آموزش و پرورش مناسب و پويا

هرگز نمي‌توان بدون يك روش آموزش و پرورش مناسب و پويا، به هدفهاي بزرگ دست يابيد. رسالت چنين روشي براي فرا گرفتن آموزش زايش و بالش، پروراندن انسان پرسش‌جويي است كه مي‌خواهد از قيدهاي بي‌شمار و گوناگون وجودي‌اش رها گردد، راه تكامل همه جانبي خود را هموار سازد، به رموز فردي و اجتماعي خود و دنياي متغيري كه در آن زندگي مي‌كند تا آنجا كه ممكن است آشنا شود. با دنيا و انسانهايش مرتبط گردد، زندگي دهد، زندگي كند و زندگي خود و ديگران را با عشق و دانش شكوفا سازد. اما مقصود از انسان چيست؟
هدف از اين برنامه‌ريزي براي آموزش، جهت يك شخص مجرد و كلي نيست، بلكه براي انساني است زنده و مشخص كه در زمان و مكان معيني قرار دارد و بايد با توجه به مليت و فرهنگ و جوانب ديگر خاص وجود او شناخته شود و پرورش يابد. اين آموزش بايد بتواند روحيه همه انسانها، صرفنظر از تعلق آنان به مناطق جغرافيائي يا اقتصادي معين را شناختـه و مشخص كنـد.

شما چه فعالیتی می‌کنید؟
شما چه شخصیتی را می‌خواهید به دیگران ارائه دهید؟
خدماتی را که شما می‌خواهید در طول عمر خود عرضه کنید دوست داريد با چه کیفیتی باشد: متوسط - عالی
در طول زندگی می‌خواهید به چه موقعیتی برسيد؟
چند در صد شما دارای مهارت‌ها، دانش، توانایی‌ها و دیگر خصوصیات شخصیتی مورد نیاز می‌باشد؟

Translate

Arabic English French German Italian Spanish

ورود کاربرانورود به سایت