• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

خودشناسی موسسه بين المللي زايش و بالش - افراد پيروز

[وزارت بازرگانی بازاریابی آموزش خودشناسى] افراد موفق پرسشهايي از خود می‌پرسند كه

افراد موفق پرسشهايي از خود می‌پرسند كه با «چه»  شروع می‌شوند:
«چه چیزی از این پیشامد آموختم؟»
«چه كاری باید در برخورد با این پیشامد بكنم؟»
و هنگامی كه پیشامد براستي فاجعه آمیز است، از خود می‌پرسند: «چه كاری طی 24 ساعت آینده می توانم بكنم تا اوضاع كمی بهتر شود؟»
در یک کلام: افراد خوشبخت هیچوقت نگران نیستند كه آیا زندگی بر «وفق مراد» هست یا نه.
اینها از آنچه كه دارند بیشترین استفاده را می كنند و آنچه كه از دستشان بر می‌آید انجام می‌دهند. و اگر زندگی بر وفق مراد نبود، خیلی مهم نیست كه «چرا؟»
از آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛ مغزهاي ما چنان در بند يكنواختي هستند كه قادر نيستند به امور، از زاويه‌اي نو بنگرند. اين طرز فكر برايمان بدبختي، رنج و گرفتاري بوجود آورده. اين زندگي ماشيني دارد ارباب خالق خود مي‌شود.
اين زندگي بزودي همه را نابود مي‌كند، اگر فوری به خودمان نياييم و از نو آنرا نسازيم. بايد دگرگوني بزرگ در ساختار حركتي زندگيمان، انديشه‌مان انجام دهيم.
بايد چاره‌اي اساسي انديشيد كه بصورت مقطعي نباشد.
ما بايد بدانيم كه خدا همه جا هست. و او ناظر بر همه كارهاستما بايد بدانيم كه خدا همه جا هست. و او ناظر بر همه كارهاست؛ و پاسخ اعمال انجام شده و يا افكاري كه فقط در ذهن ماست و به عمل نرسيده را مي‌دهد. خدا به همه انسانها به يك ديده مي‌نگرد. پندار ما مي‌تواند موجب شادي، آرامش و پيروزي ما بشود و يا مي‌تواند ما را بسوي بيماري، بدبختي سوق بدهد.
ما بايد
زندگي با عشق را دوباره زنده كنيم و محيطي صميمانه به دور از دغدغه‌ها براي خودمان و ديگر انسانها بوجود بياوريم. اين كار نياز به يك برنامه‌ريزي دقيق و پيكار مستمر دارد. كه من از روشی که در ديگاه زايش و بالش اشاره کردم، مي‌خواهم انسان را به اين هدف نزديك كنم. بر اين باور هستم كه این راه كمكهاي فراواني خواهد كرد كه ما بتوانيم از خودمان شناخت درست و ژرفي پيدا كنيم و تغييرات بزرگي در ساختار زندگي‌مان بوجود بياوريم؛ و تواناييهاي دروني‌مان را افزايش دهيم. به اين ترتيب مي‌توانيم دوباره متولد شويم و از زندگي كنوني كه سراسر سختي است خارج شويم.
چگونه مي‌‌توان به اين آرزو رسيد؟

Translate

Arabic English French German Italian Spanish

ورود کاربرانورود به سایت