• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

کلاس کارگاه دوره‌های آموزش خودشناسی

سفر به درون
جلد 32 تا38 – فصل 10 کتاب زایش و بالش
در حال حاضر در كجا قرار گرفتم؟ مي‌خواهم به كجا بروم؟ براي رسيدن به آنجا چه كارهايي را بايد انجام بدهم؟
اكنون عميقاً بيانديشيد تا ببينيد كه هر يك از اين دوستان و نزديكان درباره خود شما و زندگيتان چه مي‎گفتند؟ دوست داشتيد آنها در مورد شما چگونه قضاوت مي‎كردند؟ دير نشده هنوز مهلت داريد.

ميدانم كه روزي خواهم مرد ، اما نه ميدانم چگونه و نه چه هنگام .
ميدانم كه روزي بايد نزديكانم را ترك كنم ، به شرطي كه آنها پيشتر مرا ترك نكرده باشند .
مرگ امري است كه ما را بر آن ميدارد كه سطحي زندگي نكنيم .
از كنار زندگي و عشق به اين آساني نگذريد .

به ياد روزهاي زيبايي بيفت كه در گذشته داشتي. آنها كجا رفته‌اند؟ بايد همين جا باشند ؛ در درون تو . تو هوا را استنشاق ميكردي و آن جزيي از خون تو ميشد . به آسمان نگاه ميكردي و نقش آن بر سلولهاي عصبي مغز تو ثبت ميشد . گرمي خورشيد را حس ميكردي و آن گرمي جذب پوست تو ميشد . همه آن زيبايي ها اكنون نه تنها در خاطره ، بلكه در وجود تو باقي است . بنابراين حسرت گذشته را نخور...... جهت نام نویسی در این دوره ابتدا باید به این صفحه بروید و بدقت آنرا بخوانید و در آخر با اطمینان کامل نام نویسی کنید.


یوگا با روشی جدید
فصل 15 – جلد 67 تا 73
كفش و جوراب خود را درآوريد . (يك بار تا آخر اين تمرين را بخوانيد بعد شروع كنيد .)
روي زمين به پشت دراز بكشيد دستهايتان را كمي از بدن جدا كرده و در امتداد آن بگذاريد ، خيلي ريلكس ، انگشتانتان را هم رها كنيد . كف دستها به سمت بالا باشد .
پاهايتان را حداقل 50 سانتيمتر از هم جدا بگذاريد و پنجه‌هايتان را به سمت بيرون قرار دهيد . ......
به آسمان نگاه كنيد . به هيچ عنوان پلك نزنيد و به هيچ چيز نگاه نكنيد . مايوس نشويد . هيچ كاري نكنيد و فقط نگاه كنيد .
به چشمانم اشك مي‌نشست . گلويم مي‌سوخت و گاهي هم مي‌شد كه معده‌ام آشوب مي‌شد و هر چه خورده بودم پس مي‌دادم . بعضي وقتها آنقدر فشار زياده كه آدم به هر چيزي پناه مي‌آورد تا روزهاي خالي و تنهايي را پر كند . و اين برايت عادت مي‌شه . حالا بگو ببينم فكر مي‌كني با اين برنامه ريزي...... زندگي با ذهن آشفته ، مسخره ترين نوع زندگي است....
يوگا به منظور پيشرفت جسم و ذهن ، با حركات نرم و آرام، مكث كردن و نگاه داشتن بدن در حالتهاي كشش ، پيچش و چرخش ملايم ، مطلوب بازتاب هاي طبيعي بدن و احساس لذت از حس كردن و حركت دادن اندامهاي مختلف را تصحيح مي كند و سبب پيشرفت آگاهي از جسم و بهبود تجربه هاي حسي مي گردد. حركات يوگا نه تنها باعث خستگي نمي شود بلكه برطرف كننده خستگي هاي جسمي و فكري است و سلامت جسمي(تصحيح اندامها و استخوان بندي بدن، تنظيم كار غدد داخلي، تقويت عضلات و بهبود گردش خون و…) را به همراه دارد. جهت نام نویسی در این دوره ابتدا باید
به این صفحه بروید و بدقت آنرا بخوانید و در آخر با اطمینان کامل نام نویسی کنید.


شناخت بدن
فصل 16 – جلد 74 تا 80
پس از آن نطفه را خوني بسته كرديم ، آنگاه آن خون را پاره گوشت ساختيم . آنگاه آن پاره گوشت را استخوان كرديم . آنگه آن استخوانها و اندامها را گوشت پوشانديم ، سپس او را آفريديم ، آفريدني ديگر ، با آفرين ياد خداي تعالي كه نيكو نگارتر همه نگارندگان است . و نيكو آفريدگارتر .
(بررسي چهار مزاج انسان و گروه خوني – ساختار داخلي بدن – سيستم غدد درون ريز – سالم سازي غدد درون ريز – دستگاه گوارش – قلب و گردش خون – مغز و اعصاب)
مَنْ عَرَفَ نفسَه‘ فقد عرف ربه
اي نسخه نامه الهي كه تويي                   وي آينه جمال شاهي كه تويي
بيرون ز تو نيست هر چه در عالم هست               در خود بطلب هر آنچه خواهي كه تويي
دريافت اين اين نكته به آساني صورت پذير نيست ، مگر آنكه انسان و ابعاد بيكرانش را باز شناسيم . وبدانيم كه معمار بي‎همتاي هستي ، چون با قدرت كامله خود طرح آفرينش كائنات را پي‎افكند و كاخ وجود را برافراشت ، انسان را به عنوان جانشين و امين خود به نيكوترين صورتي بسان خويش بيافريد .
متفكران كوشيده اند تا از اين “ موجود برتر ” تعريفهايي بگويند . اما هيچيك در شناسانيدن او به تعريفي “ جامع و مانع ” نرسيده اند و هر كدام از زوايه ديدگاه خود به آدمي نگريسته اند و تنها به گوشه اي از دنياي پهناور درون و ابعاد بيكراني شخصيت و منش وي به اندازه دريافت خود پي برده و به توصيفش پرداخته اند. جهت نام نویسی در این دوره ابتدا باید
به این صفحه بروید و بدقت آنرا بخوانید و در آخر با اطمینان کامل نام نویسی کنید.


اسرار تنفس
فصل 17 – جلد 81 تا 87
كنترل نيروي حياتي به وسيله تنفس هاي منظم شده مي باشد. زندگي با ريتم و ضربان همراه است   و ريتم تنفس نظامي زندگي  بخش است. با توجه و تمركز بر تنفس آدمي از سير دروني زندگي خويش آگاه مي شود و با كنترل و تسلط بر تنفس بر خويش كنترل و تسلط پيدا ميكند يوگا با ارائه روشهاي تنفسي متعدد به انسان مي آموزد چگونه ظرفيت تنفسي خود را افزايش داده و از انرژي بيشتري بهره مند گردد و بر سلامت اندام هاي تنفسي و ساير اندام ها بيفزايد و با تنظيم ريتم تنفسي بر ذهن خود اثر گذاشته و ذهن را آرام سازد زيرا تنفس با ذهن رابطه نزديكي دارد و اين حقيقت را مي توان از طرز تنفس افراد خشمگين يا هراسناك و وحشتزده و يا غمگين و …دريافت. جهت نام نویسی در این دوره ابتدا باید
به این صفحه بروید و بدقت آنرا بخوانید و در آخر با اطمینان کامل نام نویسی کنید.


اسرار ذهن
فصل 18 – جلد 88 تا 94
تكامل انسان ،  تدريجي و از بدو تولد است . عامل اصلي و اوليه اي كه بدن فيزيكي را شكل مي‎بخشد ، عنصر ، ذهن و آگاهي است . مقام روحي يك عامل خارجي تحميل شده بر انسان نيست ، بلكه نتيجه مستقيم رشد و تكامل ذهني خود انسان است .
زماني كه ما بتوانيم حواس خود را به مقدار قابل توجهي به سطح مافوق حس ببريم ، و قواي عاليه و برتر ذهن را توسعه دهيم ، روحي شدن آغاز مي‎گردد . براي اين امر بايد بدانيم از كجا بايد شروع كرد و تا كجا بايد برويم .
بايد توجه داشته باشيد كه ممكن است ظهور پي در پي حالاتي مانند آرزوها ، جاه طلبيها و شهوتها نيازهاي غريزي و ضروري حيات ما باشند ، تا زماني كه آن حالات در بدن ما شرايط و امكان رشد و تكامل دارند ، ملزم به ارضاي آنها هستيم . همانگونه هم ، نيازهاي روحي متعالي كه از سوي قواي عاليه ذهن به ما نموده مي‎شوند بايد اجازه و امكان رشد هم آهنگ پيدا كنند . با اين هشت مرحله مي‎تواني بر ذهن خودت فايق بيايي..... جهت نام نویسی در این دوره ابتدا باید
به این صفحه بروید و بدقت آنرا بخوانید و در آخر با اطمینان کامل نام نویسی کنید.


روح شناسی
فصل 19 – جلد 95 تا 101
بنام آنكه جان را فكرت آموخت         چراغ دل به نور جان برافروخت
انسان از نظر جسمي و از نظر روحي بهترين و شايسته ارتباط مستقيم با خدا و رسيدن به مقام خليفه الهي است.
آدمي با اين روح جاويداني ، داراي آن چنان عظمتي است كه مي تواند با به كار داشتن نيروهاي فكر و روان خويش ، زمين و زمان را جوانگاه شهباز دور پرواز انديشه بلند سير خود سازد و تا بي نهايت اوج بگيرد و بر كائنات پيشي يابد و در برابر باد و ماه و خورشيد و كهكشانها و افلاك فرمانروايي كند ، و به پايگاهي برسد كه بجز خدا نبيند. جهت نام نویسی در این دوره ابتدا باید
به این صفحه بروید و بدقت آنرا بخوانید و در آخر با اطمینان کامل نام نویسی کنید.
رسد آدمي بجايي كه بجز خدا نبيند    بنگر كه تا چه حد است مكان آدميت
طيران مرغ ديدي تو ز پاي بند شهوت    بدر آي تا ببيني طيران آدميت


دریافت و جذب انرژی
فصل 20 – جلد 102 تا 157
ما به واسطه انديشه ، عواطف ، حواس ، بودن ، محو شدن ، و مجدداً فرديت يافتن ، “ واقعيت ” فردي خود را تجربه مي‎كنيم تا مجدداً روح در رقصي بي‎پايان از استحاله، شكل گيرد، رشد كند و بسوي خدا پيش رود. حوزه انرژي كيهاني از عنصري ساخته شده كه از آنچه ما آن را ماده مي‎ناميم، لطيف‌تر مي‎باشد. دانشمندان ويژگيهايي را قائل هستند:
انرژي كيهاني در تمام فضا نفوذ مي‎كند، اشياء جاندار و بي‎جان، و همه چيز را به هم مربوط مي‎كند. از قانون القائي پيروي مي‎كند. اين انرژي داراي يك طپش است با بهره گيري از حس برتري ميتوان آن را حس كرد . هر تغييري در اين حوزه ، تحولي در جهان ماده را نيز به دنبال دارد. اين حوزه همواره با نوعي آگاهي همراه است.
درك حوزه انرژي انسان ، محتاج تحولاتي در درون است و حساسيت شما را چنان بالا مي‎برد كه قادر خواهيد بود بين اصوات دروني و اطلاعات ظريفي كه تنها مي‎توانند در صورت خاموش شدن ذهن دريافت شوند ، تفاوت قائل شويد . جهت نام نویسی در این دوره ابتدا باید
به این صفحه بروید و بدقت آنرا بخوانید و در آخر با اطمینان کامل نام نویسی کنید.


رفع افسردگی
فصل 30 – جلد 172 تا 178
عدم وابستگي، دوست نداشتن يا بي‎تفاوت بودن هم نيست. اغلب تصور مي‎كنند شخصي كه وابسته نيست، نسبت به اطرافيانش و اشيائي كه از آنها چشم پوشي كرده است، بي‎تفاوت مي‎باشد. اين امر درست نيست.
عدم وابستگي براي كساني امكان پذير است كه از موقعيتهاي مختلف آزار نبينند و متاثر نشوند و در هر موقعيتي غم و شادي ، عشق و تنفر ، درد و لذت ، داشتن و نداشتن و از اين قبيل متعادلند، واقعاً وابسته نيستند.
وابستگي در پي آن اسارت هست. و شما به وسيله امري كه به آن وابسته شده ايد كنترل مي‎شويد. اگر از دست بدهيد افسرده مي‎شويد، اگر بدست بياوريد دايم در ترس و وحشت از دست دادن آن هستيد. پس.....
دلبستگي و دلزدگي، هميشه ناهنجاريها را بوجود مي‌آورد. يك انسان کامل هيچ وقت تحت تاثير اين دو قرار نمي‌گيرد. دلبستگي يعني در نظر گرفتن چيزهايي براي ارضاي حواس مادي خود، و دلزدگي به مفهوم فقدان چنين دلبستگي‌هاي نفساني است . جهت نام نویسی در این دوره ابتدا باید
به این صفحه بروید و بدقت آنرا بخوانید و در آخر با اطمینان کامل نام نویسی کنید.


اعتماد بنفس
فصل 32 – جلد 186 تا 192
اعتماد بنفس به خوشبيني فرد بستگي دارد . عواملي كه به اعتماد بنفس بستگي دارد عبارتند از:
بايد كيفيت امور ذهني و نحوه درك و آگاهي را نسبت به حيات و هستي تغيير دهيم . خيلي موارد مثل خانه ، همسر ، شهر خود را تغيير مي‎دهيد اما اين فايده اي ندارد . به اين سبب كه اين تغيير اصولي نيست و تنها يك تغيير و تحول بيروني است . كيفيت دروني شما همان است كه بوده است . بايد راه پيشرفت را در كيفيت زندگي بوجود آورد . از كجا شروع كنيم ؟ ....
كساني كه عقده حقارت دارند ، باعث ميشود كه سيستم عصبي سمپاتيك و پاراسمپاتيك آنها تعادل خود را از دست بدهد . اين دو سيستم در حالت عادي به طور اتوماتيك به هم پاسخ مي‎دهند اما در كساني كه فاقد اعتماد بنفس هستند اينها نقش تنظيم كننده خود را ايفا نمي‎كنند . و همين امر سبب اختلالات پسيكوسوماتيك (روان - تني) ميشود. جهت نام نویسی در این دوره ابتدا باید
به این صفحه بروید و بدقت آنرا بخوانید و در آخر با اطمینان کامل نام نویسی کنید.


ارتباط با خانواده و جامعه
فصل 33 – جلد 193 تا 199
دلا نزد كسي بنشين كه او از دل خبر دارد
به زير آن درختي رو كه او گلهاي تر دارد
در اين بازار عطاران مرو هر سو چو بيكاران
به دكان كسي بنشين كه در دكان شكر دارد
ازدواج ، شراكتي چهار نفره هست . يعني چهار نفر بايد با هم سازگاري پيدا كنند . آخه مگه میشه؟ ازدواج بین دو نفر هست. میشه بگی دو نفر دیگه کی هستند؟! – دوست من نکته همینجاست، نمی‌دونی توی ازدواج مشکل برایت پیش می‌آید. به اين ترتيب....
ما لحظاتي را به خوبي به ياد مي‎سپاريم كه در اوج حالات خوب و يا حالات بد بوده ايم .در زماني كه حالمان خوب است ، زندگي براي ما اهميت و ارزش زيادي دارد و بر عكس . در حقيقت ، بازتاب ما نسبت به حوادث است كه كيفيت زندگي ما را مشخص مي‎سازد . عكس العمل ما نسبت به وقايع خانواده به حالت ما بستگي دارد .
ارتباط با افراد دو صورت است :
يكي اينكه ،‌ گروهي كه به اجبار فاميل و خانواده هستند . دوم اينكه ، گروهي كه بر اساس نياز انتخاب مي شوند. جهت نام نویسی در این دوره ابتدا باید
به این صفحه بروید و بدقت آنرا بخوانید و در آخر با اطمینان کامل نام نویسی کنید.

Translate

Arabic English French German Italian Spanish

ورود کاربرانورود به سایت