• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

کلاس کارگاه دوره‌های آموزش خودشناسی

سفر به درون
جلد 32 تا38 – فصل 10 کتاب زایش و بالش
در حال حاضر در كجا قرار گرفتم؟ مي‌خواهم به كجا بروم؟ براي رسيدن به آنجا چه كارهايي را بايد انجام بدهم؟
اكنون عميقاً بيانديشيد تا ببينيد كه هر يك از اين دوستان و نزديكان درباره خود شما و زندگيتان چه مي‎گفتند؟ دوست داشتيد آنها در مورد شما چگونه قضاوت مي‎كردند؟ دير نشده هنوز مهلت داريد.

ميدانم كه روزي خواهم مرد ، اما نه ميدانم چگونه و نه چه هنگام .
ميدانم كه روزي بايد نزديكانم را ترك كنم ، به شرطي كه آنها پيشتر مرا ترك نكرده باشند .
مرگ امري است كه ما را بر آن ميدارد كه سطحي زندگي نكنيم .
از كنار زندگي و عشق به اين آساني نگذريد .

به ياد روزهاي زيبايي بيفت كه در گذشته داشتي. آنها كجا رفته‌اند؟ بايد همين جا باشند ؛ در درون تو . تو هوا را استنشاق ميكردي و آن جزيي از خون تو ميشد . به آسمان نگاه ميكردي و نقش آن بر سلولهاي عصبي مغز تو ثبت ميشد . گرمي خورشيد را حس ميكردي و آن گرمي جذب پوست تو ميشد . همه آن زيبايي ها اكنون نه تنها در خاطره ، بلكه در وجود تو باقي است . بنابراين حسرت گذشته را نخور...... جهت نام نویسی در این دوره ابتدا باید به این صفحه بروید و بدقت آنرا بخوانید و در آخر با اطمینان کامل نام نویسی کنید.

Translate

Arabic English French German Italian Spanish

ورود کاربرانورود به سایتآموزش زبان انگلیسی