• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

هدف گذاری موسسه زايش و بالش خیریه تحصیل

اهداف پایه
- گسترش آگاهي رابطه‌ي انسان در جهان هستي (خود شناسي)
- جهت و سامان‌دهي زندگي فرد در موقعيت كنوني
- باقي ماندن در پندار ، گفتار و كردار نيك
- بررسي سفر انسان در دوره تكاملي
- پخش تجربه‌ها و آگاهي‌ها در زمينه چگونه زيستن بين افراد بدون در نظر گرفتن نژاد، زبان و مليت
- پشتيباني و نگهباني محيط زيست
- پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي

Translate

Arabic English French German Italian Spanish

ورود به سایتآموزش زبان انگلیسی