• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

بندر انزلی استاد اسدالله حيدرى فخر

خدا به همه انسانها فارغ از رنگ پوست،

اسدالله حيدرى فخر

ادامه مطلب: بندر انزلی استاد اسدالله حيدرى فخر

آموزش و پرورش كودكان

آموزش و پرورش كودكاندر دوران كنوني آموزش و پرورش كودكان براي پدر مادرها مشكلات فراواني بوجود مي‌آورد.

ادامه مطلب: آموزش و پرورش كودكان

ايرج نوذري نمايشگاه الكامپ

من زماني كه در سال هفتاد به كار خدمات اتومبيل مشغول بودم

موسسه زايش و بالش

ادامه مطلب: ايرج نوذري نمايشگاه الكامپ

ورود به سایتآموزش زبان انگلیسی