• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

سخن عشق

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

مغزهاي ما چنان در بند يكنواختي هستند كه قادر نيستند به امور، از زاويه‌اي نو بنگرند.
از آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛ مغزهاي ما چنان در بند يكنواختي هستند كه قادر نيستند به امور، از زاويه‌اي نو بنگرند. اين طرز فكر برايمان بدبختي، رنج و گرفتاري بوجود آورده. اين زندگي ماشيني دارد ارباب خالق خود مي‌شود. رابطه بين انسانها كم شده، همه چيز مصنوعي شده، شبانه روز در وحشت و نگراني، ترس، دلهره و اضطراب به سر مي‎بريم. افكار منفي و پليد هـم تا دلتان بخواهـد در مسير زندگي وجود داشته و صدمات بزرگي چون روحي و مغـزي را بوجود آورده است. اين زندگي بزودي همه را نابود مي‌كند، اگر فوری به خودمان نياييم و از نو آنرا نسازيم. بايد دگرگوني بزرگ در ساختار حركتي زندگيمان، انديشه‌مان انجام دهيم. ما از اول اينطور كه هستيم به دنيا نيامديم اين چرخ زمانه بوده كه تمام بال و پر ما را كنده و از ما يك انسان بي‌هويت بوجود آورده اين تصوير زشت زندگي امروز در جهان است. بايد با بينشي عميق‌تر از پيش به خود بنگريم. بايد چاره‌اي اساسي انديشيد كه بصورت مقطعي نباشد.
افكار ، گفتار و كردار ما مي‌تواند به ديگران و چيزهاي ديگر آسيب برساند و يا مي‌تواند به ديگران عشق و مهر برساند. بستگي دارد كه ما كدام يك از اين نوع افكار را در سر داشته باشيم. ما بايد بدانيم كه خدا همه جا هست. و او ناظر بر همه كارهاست؛ و پاسخ اعمال انجام شده و يا افكاري كه فقط در ذهن ماست و به عمل نرسيده را مي‌دهد. خدا به همه انسانها به يك ديده مي‌نگرد. پندار ما مي‌تواند موجب شادي، آرامش و پيروزي ما بشود و يا مي‌تواند ما را بسوي بيماري، بدبختي سوق بدهد. همیشه به دنبال ايجاد كانوني براي افزايش آگاهي انسانها در رابطه با خودشان و تاثير پيوسته محيط بر آنها بودم.
ما بايد زندگي با عشق را دوباره زنده كنيم و محيطي صميمانه به دور از دغدغه‌ها براي خودمان و ديگر انسانها بوجود بياوريم. اين كار نياز به يك برنامه‌ريزي دقيق و پيكار مستمر دارد. كه من از روشی که در ديگاه زايش و بالش اشاره کردم، مي‌خواهم انسان را به اين هدف نزديك كنم. بر اين باور هستم كه این راه كمكهاي فراواني خواهد كرد كه ما بتوانيم از خودمان شناخت درست و ژرفي پيدا كنيم و تغييرات بزرگي در ساختار زندگي‌مان بوجود بياوريم؛ و تواناييهاي دروني‌مان را افزايش دهيم. به اين ترتيب مي‌توانيم دوباره متولد شويم و از زندگي كنوني كه سراسر سختي است خارج شويم.
تمام تلاش من این است که مردم را به کتاب خواندن تشویق کنم. خواندن کتاب كوششي براي همنوايي در فضاي عشق و آگاهي است به منظور درك متقابل و شناخت معناي «هستي» در راستاي زندگي. با اشارات و هشدارهاي او و با اندرزها و رهنمودهاي او ، فراز و نشيبهاي درون و برون خود را و تغييرات پيچيده جهان هستي را مي‎شناسيم. و این زمانی صورت می‌پذیرد که با کتاب دوست باشیم.

دسته: اسلایدهای صفحه نخست RokTabs

Translate

Arabic English French German Italian Spanish

ورود به سایتآموزش زبان انگلیسی