• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

منشور زايش و بالش - پيام عشق دوستى آشتى

موسسسه زايش و بالش حامی حقوق بشر

قوانين مهر كنترلي بر روي سرزمين روشن و جاويد عشق دارد.

اهداف الهى

ديدگاه روشن

آيين‌ها و برنامه شفاف

قوانين زايش و بالش بسان هرم توانمندى است كه بوسيله هيچ توفانى نابود نمى‌گردد.

 

قانون مهرورزي...
اين اصول بر اساس قوانين الهي، قوانين انساني، پيمان نامه‌هاي اجتماعي تعيين ميشوند.
ما همه با هم هستيم. اگر در آسماني نامت قدسي باد و اگر در زمين، فرمان‌روايي‌ات گسترده باد. خواستت در همه برآورده باد. ياري ده از بدي رها شويم. با دستهاي برافراشته و خواهان خوشبختي براي همه به تو رو مي‌آوريم. باشد كه با همه كردارهاي پاك و راست، كه با خرد و انديشه نيك انجام گيرد، روان آفرينش را خشنود سازيم. در پرتو راستي، ما را از پاداش زندگي مادي و مينويي، كه گروندگان را به خوشبختي مي‌رساند، برخوردار كن.

به فرمان تو اي فروغان فروغ، مي‎انديشم و مي‎گويم و به كار مي‎بندم حق و حقيقت را و استوار مي‎گردم بر همه كارهاي نيك و توبه مي‎كنم از هر گناه، و پاك مي‎دارم همه كردارهاي سرشتي خود را؛ آن پرستشي را ميكنم كه با انديشه، گفتار و كردار نيك باشد و در گذرگاه داوري مرا به سوي راه روشن نيكي و آراستگي و آسودگي رهبري كند و از رنج زندگي بد برهاند. همه چيز را با نام او آغاز كردم و براستي كه او بود، باقي هيچ. كه يكي هست و هيچ نيست جز او..........

Translate

Arabic English French German Italian Spanish

ورود به سایتآموزش زبان انگلیسی